شهرستان کارون

موقعیت جغرافیایی راهنمای سفر به شهرستان کارون در اسفندماه 1390 منطقه کوت عبدالله با تصویب هیات وزیران از اهواز جدا و شهرستان کارون تشکیل گردید. این شهرستان با مرکزیت شهر ...

اهواز

اهوازپیشینه : بانی و تاریخ بنای اهواز مشخص نیست. عیلامیان در 4000 سال قبل در حدود فعلی اهواز، شهری بنام اوکسین بنا کرده بودند. اردشیر ساسانی به تجدید بنای این ...

شوشتر

موقعیت جغرافیایی: شهرستان شوشتر در نیمه شمالی استان خوزستان ودر 48 درجه و32  دقیقه الی 49 درجه و10 دقیقه طول شرقی و31 درجه و36 دقیقه الی 32 درجه و27 دقیقه ...

گتوند

موقعیت جغرافیایی گتوند:   شهرستان گتوند در شمال خوزستان بین 31درجه و 56دقیقه تا 32 درجه و 26 دقیقه عرض شمالی (از خط استوا) و بین48 درجه و 37دقیقه تا49 ...

دزفول

موقعيت جغرافيايي: دزفول يكي از شهرستانهاي مهم استان خوزستان است. شهرانديمشك در 12 كيلومتري شمال غربي آن شوشتر در 60 كيلومتري جنوب غربي آن اهواز(مركز استان) در 155 كيلومتري جنوب ...