شهرستان شوش

وجه تسمیۀ دشت شوشان:  شهر شوش، مرکز شهرستان شوش استان خوزستان، با پهنه اي حدود 12 کيلومتر مربع در شمال باختري خوزستان در مسير راه آسفالته اصلي اهواز – دزفول، ...

گذرنامه و شرایط خروج از کشور

شرایط خروج از کشور:   اولین نکته از نکات مهم درباره گذرنامه که لازم است بدانید این است که برای ورود به بسیاری از کشورها، گذرنامه شما حداقل شش ماه ...