چرا صنایع دستی و گردشگری جدا از هم نیست؟

چرا صنایع دستی و گردشگری جدا از هم نیست؟

صنایع دستی:

به همراه بردن سوغات و خرید یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری هر کشور است. بخش عظیمی از مسافر در هر سفر می باشد. روحیات ،سلیقه ها و آثار هنری یک ملت در صنایع دستی تجلی می یابد و صنایع دستی هویت یک ملت را از گذشته تا حال بیان می کند. صنایع دستی سفیران فرهنگی یک سرزمین به شمار می روند.

چرا ما در این صنعت رشد نکردیم؟

1- تحریم بودن کشور مان

2-نداشتن بسته بندی مناسب

در کشور ما با وجود تنوع وسیعی از انواع  صنایع دستی متاسفانه نسبت به تطبیق تولید و عرضه این نوع آثار با خواسته های امروزه صنعت توریسم در جهان کوتاهی شده است .و باید هوشمندانه سعی در عرضه این صنعت باشیم.

البته ناگفته نماند صنایع دستی اکثرا بومی بوده و از سایز و اندازه مشخص ندارند یکی دیگر از مشکلات نداشتن بسته نبدی مناسب صنایع دستی می باشد. که متولیان این صنعت با آموزش های هدفمند می توانند صنعتگران  را در مسیر مشخص و تولیدات آنها را با استاندارد های مشخص تولید کنند.و در بخش صنعت بسته بندی شرکت های تولیدی بتوانند بسته های مشخص برای صنایع دستی عرضه کنند 

چرا صنایع دستی و گردشگری جدا از هم نیست، گردشگران با خرید صنایع دستی، عکس ها و… در یک محل و منطقه  شهر و یا کشور خاطرات خود را پس از بازگشت احیاء می کند. برای جذب بیشتر گردشگران و تامین رضایت و ایجاد درآمد و اشتغال زایی در کشورهای مختلف توریستی سعی شده  که صنایع دستی در بهترین و مناسب ترین اشکال به جهانگردان عرضه شود.

تولیدات خوزستان:قالی بافی،جاجیم بافی،گلیم بافی، عبابافی،کارهای حصیری، اخرازه،چوبی و بوریا،بافت انواع ملحفه و لنگ،قلاب دوزی