جشنواره

ثبت نام

شرکت در جشنواره چای ترش
  • در صورت اتنخاب روز امکان تغییر وجود ندارد
    از کلیه گردشگران و مهمانان عزیز خواهشمندیم با توجه به شیوع بیماری کرونا امکان پذیرایی و جود ندارد و با رعایت اصول بهداشتی ( ماسک و دستکش) شرکت نمایید و نوشیدنی خنک همراه داشته باشید. در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی از شرکت در جشنواره جلوگیری می شود.